รายละเอียดสินค้า

พัดลมAsus(4pin)(5v)GV601RM,ROGX16(DFS5J129134524)