บริการของเรา

"ซ่อมเสร็จภายใน 1 วัน รับประกัน ซ่อมไม่ได้ ไม่คิดเงิน"


Mainboard Service ใส่ใจในการบริการทุกขั้นตอน และพยายามปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นตลอดเวลา

ปัจจุบัน บริษัทฯเปิดใบรับซ่อมด้วยระบบ Computer ที่พัฒนาขึ้นด้วย Engine ของบริษัทฯเอง ซึ่งได้รับการพัฒนามาถึง Version ที่ 12.5 ผสานกับสุดยอดนโยบาย " ซ่อมเสร็จภายในวันเดียว " ทำให้ท่านสามารถรอรับกลับได้เลย

พิเศษ งานซ่อม Mainboard อาการเปิดไม่ติด สามารถรอรับได้ภายใน 1 - 2 ชั่วโมง ส่วนการซ่อม Notebook และ การกู้ข้อมูล อาจใช้เวลา1-2 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการเสีย

ส่วนการเปลี่ยน Chip VGA ของ Notebook Acer , HP , Compaq บริษัทฯ มีเครื่องมือในการเปลี่ยน Chip BGA ที่ทันสมัย และใช้อะไหล่ใหม่ เพื่องานคุณภาพสำหรับท่านโดยเฉพาะ จึงกล้ารับประกัน "ซ่อมเสร็จภายในวันเดียว"

อัตราค่าบริการ

ซ่อม Mainboard
รายการ ราคา
ตรวจเช็คว่าดีหรือเสีย , Set jumper , ขัด Slot หรือ Socket , ตั้ง BIOS ใหม่
100.-
อาการ BIOS ไม่จำ / เปลี่ยนถ่านกระดุม (2032) รวมค่าถ่าน
100.-
อาการ BIOS ไม่จำ / Update BIOS (DIP 32 : 200 บาท , PLCC 32 : 300 บาท)
200 - 300.-
อาการ BIOS ไม่จำ / เปลี่ยน mosFET
400.-
อาการ BIOS ไม่จำ / เปลี่ยน Real Time Clock Huston Tech DS12887DS
400.-
อาการ ไม่ Detect RAM หรือ ภาพไม่ขึ้น / ขัดหรือเปลี่ยน Slot RAM
400.-
อาการไม่ขึ้นภาพ / ต่อ Line Print
300 - 400.-
อาการไม่ขึ้นภาพ / เปลี่ยน Low ESR. Condensors
300 - 400.-
อาการไม่ขึ้นภาพ / Slot RAM , AGP แตกหรือหัก , ใช้ AGP ไม่ได้
400.-
อาการไม่ขึ้นภาพ / เปลี่ยน PWM หรือ I/O
400.-
อาการไม่ขึ้นภาพ / เปลี่ยน Clock Gen
400.-
อาการไม่ขึ้นภาพ / เปลี่ยน Regulator
400.-
อาการไม่ขึ้นภาพ / เปลี่ยน Chips ต่างๆ
400.-
อาการไม่ขึ้นภาพ / เปลี่ยน Sensors หรือ Coils
400.-
อาการไม่ขึ้นภาพ / เปลี่ยน Chip BIOS
400.-
อาการRestart เอง / เปลี่ยน Low ESR. Condensors
400.-
อาการ Keyboard หรือ Mouse ไม่ทำงาน / เปลี่ยน CN หรือ Chips หรือ F
400.-
อาการ Hang / เปลี่ยน Low ESR. Condensor หรือ Chips ต่างๆ
400.-
อาการพัดลมไม่หมุน / เปลี่ยน Mosfet
400.-
อาการPrint ไม่ออก , Print เพี้ยน / เปลี่ยน CN หรือ Chips หรือ F
400.-
อาการไม่ Detect Harddisk หรือ CD - Rom
400.-
อาการ USB ไม่ทำงาน / เปลี่ยน mosFET
400.-
อาการอื่นๆ ทุกอาการ เฉพาะ Mainboard Brand Name
400.-

ทั้ง Case
รายการ ราคา
ลง Drivers , Games หรือ โปรแกรม จากแผ่น CD ค่าบริการโปรแกรมละ 100 บาท
100.-
ตั้งค่า โปรแกรมใหม่ , แก้ปัญหา Software (Computer ในโครงการ ICT และ NECTEC)
200.-
ตั้งค่า โปรแกรมใหม่ , แก้ปัญหา Software (Computer เครื่องประกอบ)
200.-
ตรวจเช็คเครื่อง ,Scan VIRUS , ฆ่า VIRUS , จัดเรียงข้อมูลใหม่ , ล้างโปรแกรมที่ไม่สมบูรณ์
600.-
ตรวจเช็คว่าดีหรือเสีย , Set jumper , ขัด Slot หรือ Socket , ตั้ง BIOS ใหม่
200.-
เปลี่ยน RTC , รวมค่า RTC , รวม Test
350.-
เปลี่ยนถ่านกระดุม (2032) รวมค่าถ่าน , รวม Test
200.-
ลง Driver และ Program พื้นฐาน (Computer ในโครงการ ICT และ NECTEC)
400.-
ลง Driver และ Program พื้นฐาน (Computer ประกอบ)
400.-
เปลี่ยน Power Supply ตัวใหม่ ไม่ต้องเสียเวลาซ่อม
400.-
ซ่อม Mainboard
500.-
Book PC ซ่อม Mainboard
500.-
Book PC ซ่อม Power Supply
500.-

Notebook
รายการ ราคา
ซ่อมแผง Regulator Notebook
1,500.-
เปลี่ยน Chip VGA ชนิด BGA / ราคารวมค่า Chip (Acer , HP , Compaq)
3,000.-
เปลี่ยน ChipSets ชนิด BGA / ราคารวมค่า Chip (Acer , HP , Compaq)
3,000.-
เปลี่ยน Chip Controller ชนิด BGA / ราคารวมค่า Chip (Acer , HP , Compaq)
3,000.-
ซ่อม Mainboard Notebook
2,500.-
ซ่อม / เปลี่ยน Inverter
1,500.-
ซ่อม / เปลี่ยน LCD 12.1 นิ้ว - 14.0 นิ้ว - 14.1 นิ้ว - 15.3 นิ้ว
CALL...
ซ่อม Port , Slot , Socket , Adapter Jack
1,500.-
ซ่อมอาการ Hang , Bios ไม่จำ , Restart เอง
2,500.-
ลงโปรแกรม , ลง Driver , Freeware ต่างๆ
500-600.-
ตรวจเช็ค , ทำความสะอาด , แก้ปัญหา Software
500-600.-

กู้ข้อมูล
รายการ ราคา
กู้ข้อมูลจาก Harddisk ที่ลบพลาด หรือ ลบจาก Recycle Bin แล้ว
200 - 800.-
กู้ข้อมูลจาก Harddisk SCSI หรือ RAID
400 - 1,200.-
กู้ข้อมูลจาก CD-rom ที่เป็นรอย ทั้งอ่านได้ และอ่านไม่ได้
300 - 800.-
กู้ข้อมูลจาก CD-R หรือ CD-RW ที่ลบข้อมูลพลาด หรือเขียนซ้ำ
300 - 800.-
กู้ข้อมูลจาก แผ่นCD ที่เป็นรอย ทั้งอ่านได้ และอ่านไม่ได้
200 - 900.-
กู้ข้อมูลจาก Floppy disk ที่ข้อมูลหาย หรือถูกเขียนทับ
400 - 900.-
กู้ข้อมูลจาก Floppy disk ที่ตกน้ำ หรือ Disk บิดจากความร้อน
200 - 400.-
กู้ข้อมูลจาก Menory Stick , Compack Flash Type I และ II , SD Card
400 - 1,200.-
กู้ข้อมูลจาก Tape Backup
400 - 1,200.-
กู้ข้อมูลจาก SD,CF,CF II,MD,SD Mini,MMC,MS,MS Pro,MS Dual,SM,XD
400 - 800.-
กู้ข้อมูลจาก Harddisk วิธี Vacuum Data Binding
600 - 2,800.-
กู้ข้อมูลจาก Harddisk วิธี Byte per byte Heading Amplify
1,200 - 4,100.-
กู้ข้อมูลจาก Harddisk วิธี In Circuit Raw Data Extractor
600 - 2,200.-
กู้ข้อมูลจาก Harddisk วิธี File & Partition Dumping
1,600 - 3,400.-
กู้ข้อมูลจาก Harddisk วิธี Raw Data Charge
900 - 2,900.-
กู้ข้อมูลจาก Harddisk วิธี Over Head Dumping
1,100 - 4,200.-
กู้ข้อมูลจาก Harddisk วิธี Main Circuit Swaping
1,600 - 2,400.-
กู้ข้อมูลจาก Harddisk วิธี Partition Mapping
600 - 3,200.-
กู้ข้อมูลจาก Harddisk วิธี Main Circuit Repairing
1,000 - 2,800.-
กู้ข้อมูลจาก Harddisk วิธี Oversea Recovery (Over sea Laboratory )
5,000 - 15,000.-