รายละเอียดสินค้า

AdapterDelta19.5V/16.9A(4.5x3.0)ORG(330wh)