รายละเอียดสินค้า

พัดลมAsus(4pin)(L)GL502VM,GL502VT,S5VM,ZX60V,FX60VM