รายละเอียดสินค้า

จอ13.3 Slim(30pin)IPSหูบนล่าง(แพขวา)(21cm)(B133HTN01.1)