รายละเอียดสินค้า

พัดลม Dell (3pin) 3400

Support : 3500,V3500,V3400