รายละเอียดสินค้า

Battery Sony (VGP-BPS30) Vaio T11

Support : T13,SVT131,SVT131A11L,SVT131114GXS,SVT-11,SVT-13,SVT131A11L,SVT131B11M ,SVT131A11M,SVT131A11T,SV-T1115FD,SV-T1115F