รายละเอียดสินค้า

พัดลม #810 ASUS EEE,PC1001,PC1005