รายละเอียดสินค้า

Keyboard E Asus A42F

Support : A42J,A42S,A43S,A43E,K42J,K43S,K43E,UL30,U30,K42F