รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ

ชุดเครื่องเปลี่ยน Chips ขั้นพื้นฐาน ราคาประหยัด คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย สามารถ ถอด-วาง-เปลี่ยน Chips ได้จริง และมีประสิทธิภาพสูง ด้วยระบบการตั้งค่าความร้อนแยกอิสระ ทั้งลมร้อนทางด้านบน และล่าง จะช่วยกันควบคุมอุณหภูมิให้สูงขึ้นเพียงพอที่จะปฏิบัติการถอด-วาง Chips ได้อย่างแม่นยำ

Specification

กำลังความร้อนรวม: 1,160 Watts

กำลังความร้อนบน: 560 Watts

กำลังความร้อนล่าง: 600 Watts

ระบบควบคุมความร้อน: Manual

การแสดงผลความร้อน: LED x 2 sets

% ผิดพลาดความร้อน: 1% - 3%

การปรับระยะหัวเป่าบน: Manual

การปรับระยะหัวเป่าล่าง: None

ระบบการวอร์มบอร์ด: by Bottom Heater

การควบคุมหัวเป่าบน: Manual

ระบบ Camera: None

การบันทึก Profile: None

ระบบ Sensor: Standard

ขนาด PCB เล็กสุด: 5cm. x 5cm.

ขนาด PCB ใหญ่สุด: 30cm. x 30cm.

ระบบระบายความร้อน: Manual

พลังงานไฟฟ้าที่ต้องการ: Single Phase 220 VAC 50Hz.

ขนาด: บน : 18cm. x 24cm. x 13cm. + ล่าง : 22cm. x 25cm. x 10cm.

น้ำหนัก: 7 Kg.

การ Training: Yes

ระยะเวลารับประกัน: 1 เดือน

Comment

เป็นเครื่องเปลี่ยน Chips ที่ประหยัด และคุ้มค่ามาก ตอบสนองการทำงานขั้นต้นได้ และพร้อมใช้งานในขั้นสูง ผลงานที่ออกมาสวยงาม PCB ไม่ลอก ร่อน หรือไหม้ ไม่ทิ้งรอย Flux หรือคราบตะกั่วไว้