Company Profile

.....บริษัท เมจิกเนทเวิร์ค จำกัด ได้เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 ณ. เลขที่ 90 พัฒนาการ 46 สวนหลวง กทม. 10250 ซึ่งปัจจุบันเป็น Stock สินค้าของเรา เมื่อแรกเริ่มมีพนักงานประมาณ 6 คน ดำเนินธุรกิจ ตรวจ-เช็ค-ซ่อม Mainboard Computer เป็นหลัก และ ได้ขยายงานสู่การซ่อม Monitor , Printer , Scanner , Projector และอื่นๆ จนครบทุกส่วนของระบบ Computer หลังจากนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ปีถัดมา หลังงานเลี้ยงครบรอบ 1 ปี ทางบริษัทฯจึงเปิดสาขาขึ้นที่ชั้น 2 อาคารรามสแควร์ ได้รับการตอบรับที่ดี และมีลูกค้าผลัดเปลี่ยนเข้ามาใช้บริการจนแน่นขนัด ทำให้ทางบริษัทฯได้เปิด สาขาเซียร์รังสิต ขึ้นใน 2 เดือนถัดไป ยิ่งทำให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ถัดมาอีกไม่กี่เดือน ด้วยความต้องการของลูกค้าที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้เปิด สาขาพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแถบภาคเหนือ ช่วงนี้อาคารรามสแควร์ปิดตัวลง เราจึงปิดสาขานี้ลง และบริษัทฯ จึงได้ทำการเปิด สาขาไอทีแกรนด์บางแค ขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้าฝั่งธนบุรี

.....บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทถ้วน พนักงานกว่า 30 คน และเปิดสาขาเพิ่มขึ้นที่ แฮปปี้แลนด์ไอทีพลาซ่า และ ไอคอนเชียงใหม่ เพื่อ ให้บริการซ่อมอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนของ Computer กว่าร้อยรายการ มีปริมาณงานเข้าและออกรวมกว่า 10,000 ชิ้นต่อเดือน , อัตราส่วนการซ่อมผ่านกว่า 90 % , Stock อะไหล่กว่า 1,000 รายการ , Files BIOS พร้อม Flash กว่า 3,000 Files , วงจร Mainboard กว่า 1,000 หน้า

.....และด้วยสภาพการแข่งขันที่รุนแรง และกดดันบริษัทฯเล็ก อย่างเรา ผนวกกับต้นทุนในการขนส่ง และภาวะเศรษกิจในปัจจุบัน บริษัทฯจึงปรับระบบการดำเนินธุรกิจ โดย ยุบรวมสาขาบางสาขา และปรับแต่ละสาขาเป็น Shopping Center และ Service Center ไปในตัว โดยเพิ่มรายการ และปริมาณสินค้า เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าจากทั่วประเทศ

.....ปัจจุบัน บริษัทฯเปิดดำเนินการที่

  • สำนักงานใหญ่ เซียร์รังสิต
   ห้อง TB130 ชั้น 3 เซียร์ รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.คูคต
   อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 02 9926775 (
   แผนที่)

Our Team

.....บริษัทฯได้แบ่งทีมงาน สำหรับการบริการที่เป็นเลิศ และครอบคลุมทุกดังนี้

- ทีมซ่อม / Upgrade Computer กระจายอยู่ทุกสาขาของเรา ท่านสามารถนำส่งได้ทุกสาขา และรอรับกลับได้เลย

- ทีมซ่อม Mainboard Computer กระจายอยู่ทุกสาขาของเรา ท่านสามารถนำส่งได้ทุกสาขา และรอรับกลับได้เลย ปัจจุบัน บริษัทฯรับประกันงานซ่อมทุกชิ้นนาน 3 เดือน

- ทีมซ่อม Mainboard Notebook บริษัทฯ จัดทีมงานสำหรับซ่อม Mainboard Notebook ขั้นสูง ไว้ทุกสาขา และทั้งนี้บริษัทฯได้จัดเตรียมอะไหล่สำหรับซ่อม พร้อมทั้งขั้นตอนการซ่อมอย่างมีระบบ

- ทีมซ่อม Harddisk และ กู้ข้อมูล, เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลที่สำคัญของท่าน เราจำเป็นจะต้องกู้ข้อมูลที่สำนักงานใหญ่ของเราเท่านั้น ท่านสามารถส่งสินค้าของท่านตามสาขาต่างๆของเราได้ และระบบการขนส่งภายในของเราจะดำเนินการจัดส่งต่อให้เอง เมื่อข้อมูลออกมาจากเครื่อง Recovery พอสมควรแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่โทรหาท่านเพื่อประเมินราคาค่ากู้ข้อมูล หากได้รับการอนุมัติจากท่าน เราจะ Burn Data ของท่านลงแผ่น DVD หรือ Media อื่นๆตามที่ท่านต้องการ เมื่อท่านรับข้อมูลของท่านกลับไปแล้ว หากภายใน 7 วัน ท่านมิได้ทวงถามกลับมาถึงข้อมูลที่ท่านอาจได้ไม่ครบ ทางเราจึงจะดำเนินการลบข้อมูลที่ของท่านที่อยู่กับเราทิ้ง เพื่อเป็นการป้องกันว่าจะไม่มีผู้ใดนำข้อมูลของท่านไปไหนได้ และหากท่านต้องการ ทางบริษัทฯยินดีที่จะทำ "หนังสือรับรองความปลอดภัยข้อมูลลูกค้า" ให้ท่านอีกด้วย


Policy

.....บริษัทฯ ได้ออกกฏ-ระเบียบ ภายใน สำหรับเป็นหลักปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง-รวดเร็ว-ซื่อสัตย์ เป็นหลัก อันได้แก่

1. พนักงานที่ได้รับคำชมจากลูกค้า ผ่านทางหน้าเวปของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เพิ่มจากค่า Commission

2. พนักงานที่เก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ ถือเป็นความผิดสูงสุด มีโทษให้ออกทันที

3. พนักงาน ห้ามรับทิปจากลูกค้าเด็ดขาด

4. พนักงานให้ถือเสมือนว่า งานของลูกค้าทุกท่าน คืองานของตนเอง และให้ใช้ความสามารถทั้งมหดที่มีอยู่ เพื่อซ่อมแซม-แก้ไข และปรับแต่งให้ลูกค้าได้รับเครื่องกลับไปในสภาพที่ดีที่สุด-สมบูรณ์ที่สุด และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

5. ให้พนักงานทุกท่านยึดหลักว่า "ในเวลาทำงานปกติ ให้ถือว่างานสำคัญที่สุด แต่ในเวลาที่เกิดปัญหาขึ้น ให้ถือว่าความรู้สึกของลูกค้าสำคัญที่สุด"


Contact us

.....ติดต่อสั่งซื้อสินค้า Tel. 080 4561629

.....ติดต่อสั่งอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์โดยตรงจากต่างประเทศ Tel. 080 4561629

.....ติดต่อสอบถามปัญหาการใช้งานสินค้าของทางบริษัทฯ Tel. 080 4561629

.....ติดต่อสอบถามปัญหาการใช้งาน Computer เบื้องต้น Tel. & Fax. 02 9926775

.....ติดต่อขอข้อมูลสินค้าหรือติ-ชม พนักงานและการบริการของเรา Tel. 080 4561629

.....บริษัทฯ งดตอบปัญหา หรือรับการติดต่อใดๆทาง E-mail เนื่องจากมี Spam เข้ามาเยอะมาก แม้ทางบริษัทฯมีระบบกลั่นกรองแล้ว แต่ยังมี Spam เข้ามาวันละหลายร้อยฉบับ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการขาดการติดต่อได้ จึงขออภัยมา ณ.ที่นี้ บริษัทฯยินดีรับติดต่อทางโทรศัพท์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว


MAP

.....สำนักงานใหญ่ เซียร์รังสิต Tel. & Fax. 02 9926775

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Copyright (c) 2011 MagicNetwork Co.,Ltd.