รายละเอียดสินค้า

พัดลมLenovo(4pin)(L)(5V)Y9000X,R9000X,(2021)