รายละเอียดสินค้า

BatteryDell(WW116)Inspiron1400,1420(0FT080,0MN151,0WW116,0WW118,312-0543,312-0584,451-10516,FT080,FT092,KX117,MN151,NR433,WW116,WW118)