รายละเอียดสินค้า

พัดลม Lenovo S740-14IIL (L) (3pin)

Support : BAPA0506R5H-Y001,BAPA0606R5H-Y001,DC28000EJV0,DC28000EJV1