รายละเอียดสินค้า

USB3.0 ลง PCB

Port USB #28 (USB 3.0)