รายละเอียดสินค้า

Card รุ่นใหม่ล่าสุด ใช้ได้ทั้ง Slot LPT. และ miniPCI พก Card เดียว ใช้ได้กับ Notebook ทุกรุ่นในท้องตลาด สำหรับการทดสอบ Mainboard Notebook โดยการต่อสัญญานผ่านทาง Slot LPT. หรือ Port mini PCI. แสดงผลด้วยตัวเลข Digital ฐาน 16 จำนวน 2 หลัก ใช้ตรวจเช็ค Notebook ทุกรุ่นในท้องตลาด แม่นยำชนิดจับวาง