รายละเอียดสินค้า

Battery Spot 2pinsใช้กับ CQ,ASUS