รายละเอียดสินค้า

พัดลม Dell 15-5000

Support : 5445,5447,5542,5543,5545,5547,5548,15-3000,3576,15-3567