รายละเอียดสินค้า

รุ่นใหม่ เปลี่ยน Battery ง่าย ไม่ต้องบัดกรี ชุดของ LED จำนวนหลายร้อยดวง ที่แสดงความสมบูรณ์ของหน้าสัมผัสของ Socket CPU ทุกๆ Pins เพื่อลดขั้นตอนการแก้ปัญหาการซ่อม Mainboard , ใช้เมื่อต้องตรวจซ่อม Mainboard ที่มีอายุมากกว่า 6 - 10 เดือน หรือใช้กับ Mainboard ที่ไม่มั่นใจเรื่องความสะอาดของหน้าสัมผัส Socket CPU ควรใช้เมื่อ Magic Card แสดงผลว่าพบปัญหาในส่วนของ CPU หรือไฟเลี้ยง CPU