รายละเอียดสินค้า

พัดลมHP(4pin)(L)17-CD,TPN-C142,L56873-001,