รายละเอียดสินค้า

พัดลมAsus(R)(4pin)GX650R,GX650P,Duo16(DFSCM22716392L)