รายละเอียดสินค้า

BatteryLenovo(ORG)L20M3PF0,L20L3PF0,L20C3PF0)