รายละเอียดสินค้า

พัดลมDell(4pin)5500,3540,0G8RWX,G8RWX(EG50040S1,DC28000NJSL)