รายละเอียดสินค้า

พัดลมHP(4pin)(R)15-BL,TPN-Q179,X360(XRDFS380000H)