รายละเอียดสินค้า

จอ 14.0 SLIM(30pin)(32cm)(แพตรง)หูบนล่าง(N140BGE-E53,NT140WHM-N45,