รายละเอียดสินค้า

สายแพHP(40pin)15S-DU,15S-DY,15-DW,15-CS,TPN-C139(DC02C00LO00)