รายละเอียดสินค้า

สายแพLenovo(30pin)330S-14IKB,330S-15IKB,(DD020023B20)