รายละเอียดสินค้า

จอ 14.0 SLIM(40pin)IPSหูบนล่าง(120hz)(แพขวา)(M140NVF,LM140LF1F)(1920x1080)