รายละเอียดสินค้า

Keyboard with LED Lenovo (E) Y410N (RED)

Y400,Y410,Y430P,Y400P,Y410P