รายละเอียดสินค้า

Battery Asus (C21N1818-3) X412DA

Support : A412FA,X412FA,X412UA,X412FJ,R424FA,F515JA,0B200-03280700P,02760000,AsusPro14,C21N1818