รายละเอียดสินค้า

สายแพ Dell 14-7000

Support : 14-7460(DC02002I500)