รายละเอียดสินค้า

พัดลมHP(4pin)4535S,4530S,4730S,6475B,645-G1,