รายละเอียดสินค้า

เครื่อง Flashbios USB CH341A

รองรับ 24 EEPROM และ 25 SPI flash 8 pin / 16 pin สนับสนุนระบบปฏิบัติการ WIN98, WINME, WIN2K, WINXP, VISTA, WIN7-32 บิต ฯลฯ Support chips list: 24C01, 24C02, 24C04, 24C08 24C16, 24C32, 24C64, 24C128 24C256, 24C512, 24C1024, 24C2048, 24C4096 AMIC: A25L05P, A25L10P, A25L20P, A25L40P, A25L80P, A25L16P ATMEL: AT25DF041A, AT25DF321, AT25F004, AT25F512A, AT25F2048, AT25F4096, AT25F1024A, AT25FS010, AT25FS040, AT26DF081A, AT26DF161A, AT26DF321, AT26F004 EON: EN25B05, EN25P05, EN25B10, EN25P10, EN25BF20, EN25P20, EN25F20, EN25B40, EN25P40, EN25F40, EN25B80,·EN25P80, EN25F80, EN25T80, EN25B16, EN25P16, EN25B32, EN25P32, EN25B64, EN25P64 Excel Semiconductor Inc. ES25P10, ES25P20, ES25P40, ES25P80, ES25P16, ES25P32 ST: M25P05A, M25P10A, M25P20, M25P40, M25P80, M25P16, M25P32, M25P64, M25PE10, M25PE20, M25PE40, M25PE80, M25PE16, M25PE32, M45PE10, M45PE20, M45PE40, M45PE80, M45PE16, M45PE32 MXIC: MX25L512, MX25L1005, MX25L2005, MX25L4005, MX25L8005, MX25L1605, MX25L3205, MX25L6405, MX25L6445, MX25L6405 (SOP16) NexFlash: NX25P80, NX25P16, NX25P32 Chingis Technology Corporation: Pm25LV512, Pm25LV010, Pm25LV020, Pm25LV040, Pm25LV080, Pm25LV016, Pm25LV032, Pm25LV064 Saifun Semiconductors: SA25F005, SA25F010, SA25F020, SA25F040, SA25F080, SA25F160, SA25F320 WINBOND: W25P10, W25X10, W25Q10, W25P20, W25X20, W25Q20, W25P40, W25X40, W25Q40, W25P80, W25X80, W25Q80, W25P16, W25X16, W25Q16, W25P32, W25X32, W25Q32, W25P64, W25X64, W25Q64, W25Q128