รายละเอียดสินค้า

Batterry(OEM)FujitsuLH532(FMVNBP215,FMVNBP216,FPB0271,FPB0272,FPCBP334,FPCBP335),A573/G,FMVNBP229,