รายละเอียดสินค้า

Battery Lenovo (01AV421) T470

Support : T480,T570(01AV489,01AV420,01AV42,SB10K97576,SB10K97578,SB10K97577,01AV419)