รายละเอียดสินค้า

สายแพ HP (30pin) 14-CK

Support : 14-CM,14-CY,14-DG,240,246,G7,14-CS(6017B0976201,6017B0976301)