รายละเอียดสินค้า

สายแพ Dell (3opin) Inspiron 15-3565

Support : 15-3567,15-3568,15-3562,V3567,V3568,NTS-54YNP(450.09P01.2002,054YNP)