รายละเอียดสินค้า

Adapter MSI 19.5V/11.8A (7.4x5.0)