รายละเอียดสินค้า

Battery HP (SB03XL) 820-G1

Support : E7U25ET,SB03046XL,46WH,820-G2