รายละเอียดสินค้า

Battery HP (CN03XL) SpectreX360

Support : 13-AC(SH03XL)