รายละเอียดสินค้า

พัดลม Lenovo G460

Support : Z460,Z465,Z560,Z565