รายละเอียดสินค้า

Battery Lenovo (L15S3A02) 110-14IBR

Support : 110-15ACL(80T7),5B10L04166,(80T7000HUS)(80TJ)(L15C3A03,L15L3A03)110-15IBR