รายละเอียดสินค้า

DC Port #263 (E54926) YOGA11,11S,Ultrabook 11S-59370514