รายละเอียดสินค้า

Battery Lenovo (L08L6Y02) G450

Support : G430,G455A,G530,G550,L08O6C02,L08S6C02,LO806D01,L08L6C02,L08S6D02,L08L6Y02,L08N6Y02,L08S6Y02,Z360,B460,G360,42T4725