รายละเอียดสินค้า

สายแพ(30pin)HP 15-AU

Support : 15-AU020WM,15-AU030WM,15-AU020,856354-001,(DD0G34LC011,DD0G34LC010)