รายละเอียดสินค้า

Keyboard HP 15-A

Support : 15-AC,15-AF,15-AY500,AC652TX,AC131DX,AC121DX,AC192TX,250 G4,TPN-C126