รายละเอียดสินค้า

DC PORT #90 หัว2.5 Asus K455L,V555L,V555, K455LA