รายละเอียดสินค้า

Battery SamsungQ328,Q330,X418,X420,NP-X520,NP-N210,NP-NB30,N220,N218,X320,nb30 x420,N210,X320,X520,N210,N220,X418,NB28,N22,(AA-PL1VC6,AA-PB1VC6B,AA-PB1VC6W,AA-PB1VC6B/E,AA-PL1VC6B,AA-PL1VC6B/E, PL1 VC6W,PL1 VC6W,E