รายละเอียดสินค้า

MainboardAcer travelmate P246,DA0Z8BMB6D0 REV;D ใส่แทน E5-471 ต้องเปลี่ยนซิ้งและใส่ CPUแยก