รายละเอียดสินค้า

DC Cable Dell Inspiron14R

Support : 5420,5425,7420,M421R,Vostro3460,(DD0R08PB000,03DWW2)